Liên hệ với chúng tôi

Thông tin của chúng tôi

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHỆ CAO TỐC

Địa chỉ: Số 54/8A , Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đakao, Quận 1, TP. HCM.
Điện thoại: 0909711000
Fax: ( 08 ) 3539.5759
Gọi 0901.800.200
  

TP.Hồ Chí Minh
 Hà Nội